LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

Sant Francesc, que tenia una gran devoció a la Verge Maria, es preocupava molt de la capelleta dita de la Mare de Déu dels Àngels, o de la Porciúncula. Allí va posar els fonaments de l’Orde dels Framenors; allí preparà la fundació de les Clarisses, i allí acabà la seva vida temporal. A la mateixa capella, com diu la tradició, sant Francesc va obtenir aquella famosa indulgència, que fou confirmada pels papes i concedida a moltes altres esglésies. Per tants i tants motius, ens fou concedit de celebrar la seva festa litúrgica avui, que és l’aniversari de la seva consagració.

imagen mare_de_deu

Per la intercessió de santa Maria Verge, Reina dels Àngels, la memòria de la qual avui venerem, concediu-nos, Senyor, de participar d’aquella gràcia de la qualella fou plena.