Dia 13 de juny

SANT ANTONI DE PÀDUA, franciscà i doctor de l’Església

Fra Antoni (de família, Ferran Martins) nasqué a Lisboa (Portugal), a finals del segle XII. Essent dels Canonges regulars agustins, poc després de la seva ordenació sacerdotal es passà a l’Orde dels Framenors, amb l’intent de propagar la fe entre els pobles africans. Va missionar amb molt de fruit per França i per Itàlia, i convertí molts d’heretges. Fou el primer frare en l’Orde d’ensenyar teologia als germans. Redactà sermons plens de doctrina i de dolcesa. Morí a Pàdua l’any 1231.

Déu omnipotent i etern, que donàreu al vostre poble sant Antoni de Pàdua com a predicador insigne i intercessor en les contingències humanes: feu que amb el seu ajut, i seguint els seus ensenyaments de vida cristiana, experimentem el vostre suport en totes les adversitats.