BEAT MARC D’AVIANO, caputxí

Fra Marc (de família, Carles-Domènec Cristofori) nasqué a Aviano (Friuli-Venezia), en 1631. Als 17 anys ingressà en l’Orde dels Framenors Caputxins i als 24 anys fou ordenat sacerdot. Recorregué els camins d’Europa predicant a grans multituds de fidels en les esglésies i en les places, exhortant a la fe, a la pràctica de la vida cristiana, al penediment dels pecats i a la conversió. Per la seva santedat de vida i pel seu prestigi, fou nomenat missioner apostòlic i legat pontifici. Accedí a les Corts regnants del seu temps fent sempre obra d’unitat i de concòrdia en aquell període tempestuós. Morí a Viena el 13 d’agost de 1699. El papa Joan-Pau II el proclamà beat el 27 d’abril del 2003.

boto_aviano

Oh Déu, Pare de misericòrdia, que heu fet del beat Marc d’Aviano, prevere, un preclar apòstol de conversió i de comunió: per la seva intercessió i el seu exemple,concediu-nos d’ésser uns eficaços constructors d’aquella pau que Crist ens va donar.