LA MARE SANTA CLARA D’ASSÍS, verge

Sor Clara, filla de Favarone di Offreduccio i madonna Ortulana, nasqué a Assís l’any 1193. Seguí el seu conciutadà Francesc pel camí de la pobresa; fou la mare i fundadora de l’Orde de les Clarisses. Practicà una vida austera, rica tanmateix d’obres de caritat i de pietat. Morí l’any 1253.

boto_staclar

Oh Déu, vós misericordiosament heu inspirat a santa Clara un gran amor a la pobresa; concediu-nos,per la seva intercessió, que, seguint Crist en la pobresad’esperit, mereixem de contemplar-vos en el Regne celestial.