santa giulianiSor Verònica (de família, Úrsula Giuliani) nasqué l’any 1660 a Mercatello (Itàlia), i el 1677 va ingressar al monestir de les Clarisses Caputxines de Tiferno (Città di Castello). S’esforçà a fer-se semblant a Crist crucificat per la mortificació de la carn i per la contemplació de les coses celestials; per això meresqué rebre els sagrats estigmes i altres senyals de la passió. Va completar la seva vida, replena de virtuts i gràcies místiques, amb una mort excel·lent, l’any 1727.

Oh Déu, vós féreu admirable santa Verònica Giuliani, verge, amb els signes de la passió del vostre Fill; concediu-nos, pel seu exemple i la seva intercessió, de configurar-nos amb Crist per una acceptació generosa de la creu, a fi que ens gaudim en la manifestació de la seva glòria.