Durant la Quaresma, a les esglésies dels nostres convents podeu afegir-vos a l’exercici de pietat del viacrucis, seguint pas a pas en ambient de pregària la passió de Jesús. Aquests són els horaris a les diverses comunitats:

Arenys de Mar: els divendres després de la missa de les 19.30h.

Igualada: els dijous a les 19.30h.

Palma de Mallorca: els divendres a les 19h.

Pompeia (Barcelona): els divendres a les 19.30h.