El text de la Veritable alegria de sant Francesc d’Assís, que hem escollit com a base del nostre treball, és doblement desconegut. Per un costat l’alegria no ha estat, ni és, un dels temes més estimats ni per la teologia, ni per la moral, ni tan sols per l’espiritualitat.

Per un altre costat, tothom coneix el text de la Veritable alegria per la versió que s’ha conservat en el capítol 8è de les Floretes amb el títol de la Perfecta alegria. El text que volem comentar és del mateix sant Francesc i és més curt i simple.

Es vol, doncs, analitzar l’esmentat text de sant Francesc des d’un punt de vista de teologia espiritual, entesa com a reflexió teològica sobre l’experiència i que vol provocar i orientar una acció, una experiència. Volem descobrir quin és el camí que sant Francesc ens vol mostrar per arribar a l’autèntica alegria i què significa per a ell aquesta autèntica alegria.

En alguns dels punts ens hem allargat més del que demanava l’estricte necessitat per comprendre el text, però ho hem fet portats pel desig de conèixer més profundament la personalitat de sant Francesc i la seva experiència religiosa.