Aquest nou llibre de fra Jordi Cervera és un estudi sobre la Carta als Hebreus, aquesta llarga homilia, de gran profunditat teològica, adreçada a una comunitat de “matriu jueva”.

En una primera part s’analitza la complexitat i el caràcter de la comunitat receptora de l’escrit “als Hebreus” i la segona part és pròpiament una Cristologia de la Carta als Hebreus on es comenten els títols cristològics que hi apareixen i els capítols centrals on es mostra a Crist, amb el rerefons de la litúrgia del YomKippur, com al Gran Sacerdot de la Nova Aliança que amb la pròpia sang ha entrat al Santuari del Cel i ens ha perdonat els pecats (He 9-10).