Els dies 25 i 26 de setembre presentarem el llibre “Fra Cinto Duran: Quan es fa surar la fe”, del periodista Jordi Roigé i amb edició de fra Eduard Rey. Un viatge per la vida, l’experiència, les intuïcions i el pensament del frare que ha estat mestre de novicis dels caputxins de Catalunya durant més de quaranta anys.