FRA JUAN FELIPE RAMÍREZ PROFESSA PER TOTA LA VIDA COM A FRARE CAPUTXÍ

El dia 7 de desembre, vigília de la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, fra Juan Felipe Ramírez va fer la seva professió definitiva com a frare caputxí en la nostra província de Catalunya i Balears. La celebració es va fer a dos quarts de vuit del vespre, i va estar presidida per fra Gil Parés, ministre provincial, i concelebrada per fra Francesc Sánchez, guardià d’Igualada, i fra Jacint Duran, formador, que també van fer de testimonis. Hi va assistir molta gent tant d’Igualada com de Barcelona i Arenys de Mar, les comunitats on fra Felipe ha residit.

Fra Juan Felipe va néixer a Medellín (Colòmbia), el segon de set germans. Va estudiar treball social i es va especialitzar en teràpies de família. A més del seu treball en aquest camp, també havia estat professor d’universitat a Medellín mateix i a Bucaramanga. Atret per la vida religiosa, va entrar com a postulant a la nostra província l’any 2007. Conclòs el noviciat, durant els estudis de teologia va treballar pastoralment amb joves i sobretot amb els escolanets del convent, un grup que va prendre molta embranzida. Ara s’ha incorporat a la fraternitat d’Igualada, però el primer semestre de 2015 anirà a Madrid per estudiar franciscanisme a la Escuela Superior de Estudios Franciscanos al convent caputxí d’El Pardo.