Més de cincuanta membres de l’Orde Franciscà Seglar, en representació del Discretori Provincial i de les diverses fraternitats establertes arreu de Mallorca es trobaren el diumenge dia 4 de juny en aplec regional. De la fraternitat de l’Immaculada Concepció del convent de framenors caputxins de Mallorca s’hi presentarten 16 germans. Per aquesta ocasió el lloc elegit fou el Santuari de la Mare de Déu de Sant Salvador d’Artà. En aquest poble actualment, els terciaris animats pels franciscans del TOR, gaudeixen de bona embranzida i ells foren qui actuaren de bons anfitrions.

 

La jornada es va iniciar amb les paraules de salutació del ministre provincial, germà Fernando Vidal de Villalonga i Ramis de Ayreflor i el res de Laudes. Després diverses intervencions per part del responsable provincial de formació, de l’assistent espiritual de la fraternitat d’Artà i del superior del convent dels franciscans del TOR, del mateix lloc. Seguidament, als peus de la Mare de Déu venerada de temps antics en aquell santuari, celebrarem l’Eucaristia i acabarem compartint un àpat de fraternitat. Concelebraren els dos frares esmentats i l’assistent espiritual de la fraternitat de terciaris del convent dels Caputxins de Palma.

 

S’esdevé que la jornada de Pentecostés, en la que s’esqueia la trobada dels franciscans de l’Orde Seglar, ens recorda el dia en que el Pare Sant Francesc rebé la inspiració del Cel per crear la vida compromesa en el sí de la gran familia franciscana per a persones seglars.

ENCONTRE REGIONAL OFS 01

ENCONTRE REGIONAL OFS 02