El dia 21 de desembre morí a Barcelona fra Frederic Raurell, als 93 anys d’edat i 75 de vida religiosa. Fra Frederic estudià Sagrada Escriptura a Roma i a Jerusalem, i dedicà la seva vida a la docència de la teologia, començant en el centre d’estudis que els caputxins tenien en el convent de Sarrià, i continuant a la Facultat de Teologia de Catalunya i al Pontifici Ateneu Antonianum de Roma. Publicà diversos llibres, tocant temes d’antropologia bíblica, d’interpretació del text i d’espiritualitat. També va escriure sobre franciscanisme i ha deixat tres volums de memòries. Temes especials de la seva atenció van ser el Càntic dels Càntics, estudiat des del seu vessant antropològic i des de la seva recepció en temps dels orígens del moviment franciscà, i l’experiència vocacional dels profetes de l’Antic Testament, “forjats per la Paraula”. Com a traductor col·laborà en la Bíblia de la Fundació Bíblica Catalana i en la Bíblia interconfessional. També va traduir diversos llibres de l’època intertestamentària. Dotat d’un sentit de l’humor ple d’ironia, era també un predicador de paraula profunda i convençuda.