Dissabte 22 de juliol, festa de santa Maria Magdalena, al nostre convent d’Arenys de Mar van fer la seva primera professió religiosa fra Antoni Fernández, de Madrid, i fra Alonso Velásquez, de Maturín (Venezuela). Acabat el temps de noviciat, van prometre els vots religiosos a les mans del nostre Ministre Provincial fra Jesús Romero, i van rebre l’hàbit dels caputxins. Comencen així el seu temps de professió temporal, que els ha de portar cap al seu compromís definitiu com a frares de sant Francesc.