El dia 1 d’octubre, al convent d’Arenys de Mar, han fet la seva primera professió religiosa fra Óscar García, de Barcelona, i fra Climent Garau, de Llucmajor. Acabat el temps de noviciat, han promès temporalment la regla de sant Francesc a mans del ministre provincial. A la cerimònia hi han assistit, a més dels frares, familiars i amics dels nous frares i fidels del convent d’Arenys de Mar. Després de l’homilia i del cant de l’himne “Veni Creator”, fra Óscar i fra Climent han dit la fórmula de la professió i han rebut l’hàbit religiós i l’abraçada de la comunitat. Preguem perquè el Senyor acompanyi i beneeixi aquests dos nous germans en el camí que comencen com a resposta a la vocació que han rebut.