L’any 2014 es va descobrir un manuscrit d’entre el 1232 i 1233 que conté una vida de sant Francesc d’Assís inèdita, redactada per Tomàs de Celano. Jacques Dalarun, expert franciscanista i historiador medieval, tingué accés al manuscrit i el publicà l’any següent en francès. Aquest llibre d’Editorial Arantzazurecull la traducció del manuscrit al castellà. És un condensat de la primera vida de Celano redactada a petició del ministre general Fra Elies. És un volumet de petites dimensions (120x82mm), segurament per a l’ús d’un frare menor, per portar a la butxaca i meditar pel camí.

Segons Dalarun, La Vida del nostre benaurat pare Francesc, que així és anomenada per Celano, ha influenciat directament la Llegenda dels Tres Companys i especialment el Memorial  de Tomàs de Celano, l’anomenada 2a. de Celano.

La nova biografia retrobada no és sols un resum de la 1a. de Celano sinó també una actualització. Així, per exemple, apareix el trasllat del cos  de sant Francesc de l’església de sant Jordi a la nova Basílica de sant Francesc (25 maig 1230) que no podia aparèixer en la biografia anterior del 1228. Es fa al·lusió a la canonització d’Antoni de Pàdua, i un elogi de Joan Parenti, ministre general del 1227 al 1232. Hi apareixen també  trenta-tres nous miracles pòstums de sant Francesc que no consten en l’anterior biografia.