Fra Frederic Raurell acaba de publicar, en italià, el volum Spiritualità dell’Antico Testamento, dintre de la col·lecció Corso di Teologia Spirituale, de l’editorial EDB.

El volum comença amb algunes qüestions de mètode: què és específic de l’espiritualitat bíblica respecte de la teologia bíblica, la relació entre exegesi i espiritualitat bíblica i els mètodes usats a l’exegesi. La teologia bíblica posa l’atenció sobretot en els enunciats de la revelació-fe bíblica, en la seva dimensió de veritat; la teologia espiritual bíblica, per la seva banda, investiga la ressonància de la confessió de fe en la vida, la capacitat del llenguatge d’evocar l’experiència i de preparar, suscitar i dirigir noves experiències.

El cos del volum està dedicat a les vetes constitutives de l’espiritualitat de l’Antic Testament: el dinamisme de la Paraula, l’experiència de la vocació profètica, camí i itinerància: el caminar bíblic, l’experiència dels pobres, la pregària dels Salms, el drama de la fe en el dolor.