En aquest llibre descobrirem allò essencial que cal saber entorn de la Passió i la Setmana Santa. L’autor ens ofereix una aproximació històrica efectuada a partir de documents d’arxiu i de fonts impreses poc conegudes i ens descriu les principals tradicions populars i religioses articulades entorn de les celebracions de la Setmana Santa a Catalunya, des del diumenge de Rams fins a Pasqua, dedicant una particular atenció al viacrucis i a les nombroses processons.

Destaca el valor de la primera part del llibre que analitza el fet de la Passió de Crist a partir de fonts clàssiques i de recerques mèdiques i bíbliques, aportant nombroses dades històriques sobre les execucions i crucifixions en el món romà.

El llibre també aproxima les representacions dramatitzades de la Passió i aporta una relació de les principals devocions i relíquies conservades a Catalunya junt amb la descripció de les principals herbes santes vinculades a la Passió i sobre els àpats més característics entorn de la Setmana Santa.

Seguint la línia pròpia de la Col·lecció l’Ermità, el volum està escrit en un llenguatge entenedor però precís i rigorós.  Inclou nombroses dites i refranys així com singulars il·lustracions, tot complementat per unes notes finals amb referències bibliogràfiques i un índex analític exhaustiu.