L’autor, amb les alforges d’un modern beduí, carregat de ciència, de poesia i de fe, travessa la immensa i fascinant geografia literària i teològica de l’Escriptura per copsar-ne la visió que aquesta té sobre el cosmos, especialment sobre el seu Artífex i Creador.