En sorgir la proposta de fer aquest llibre sobre Jordi Llimona, vam veure interessant obtenir tres tipus d’aportacions: recollir testimonis que donessin un to de proximitat i que expressessin el gran ventall d’àmbits en els quals Jordi Llimona va deixar petjada; fer estudis seriosos sobre la seva persona, la seva vida i el seu pensament amb la intenció d’obrir portes a futurs estudis; i comentar de manera crítica la seva àmplia obra bibliogràfica.

I aquí en tenim el fruit. Quaranta persones han col·laborat en aquesta obra. Una quantitat important, una qualitat digna d’esment i una pluralitat enriquidora. La llibertat d’expressió ha estat completa i es pot palpar llegint-lo.