La pregària i la contemplació són eixos fonamentals de la vida cristiana. Ramon Llull va escriure molt sobre aquestes dues experiències i molts dels seus textos es poden considerar pregàries o, encara millor, expressions d’una relació íntima i continuada amb l’Amat. Ramon era un laic, i entre les seves múltiples activitats, destaca la seva tasca com a mestre espiritual d’altres laics. En aquest volum es recullen algunes obres lul·lianes (amb l’afegit d’algunes de no lul·lianes) que formen un veritable llibre d’hores, d’acord amb el patró establert per dos antics manuscrits medievals. Les obres aquí recollides permeten d’endinsar-se en el pensament lul·lià, entendre la subtilesa amb la qual intenta explicar els misteris de la fe, en versos que poden ser tant una alta especulació teològica com un vol místic d’amor a Déu i a Maria. És, en fi, si fem servir les mateixes paraules de Ramon, un viatge entre la ciència i l’amància.