FRANCISCO Y CLARA DE ASÍS. ESCRITOS
Julio Herranz, Javier Garrido, José Antonio Guerra
Ed. Arantzazu, Vitoria-Gasteiz, 2019.

L’any 2013 sortia a la llum la primera edició de Francisco y Clara de Asís. Escritos, ajustada a les darreres edicions crítiques, especialment la de Carlo Paolazi. Aquest llibre és la segona edició, corregida i augmentada.

S’han fet alguns retocs en la traducció i transcripció dels escrits de sant Francesc i santa Clara, cercant en tot moment la major fidelitat possible als textos originals.

S’han afegit algunes noves notes a peu de pàgina, per indicar la paternitat de certes frases per a la seva exacta comprensió.

S’ha actualitzat i completat la Cronologia de les vides de Francesc i Clara d’Assís, i revisat i completat la Introducció general als seus respectius blocs d’escrits i a cadascun dels seus apartats.

En suma, una aportació fonamental als Escrits dels nostres sants a càrrec de tres franciscanistes de reconegut prestigi i competència.