Aquest llibre, Francesc d’Assís, l’home evangèlic, ha sorgit de l’estudi dels Escrits de sant Francesc i de les seves primeres Biografies. Se l’ha de considerar com el fruit madur d’una reflexió assídua sobre la personalitat i el carisma del Sant d’Assís.

El propòsit de l’autor és donar a conèixer la bellesa i l’encant de l’ànima del Pobrissó d’Assís, tota evangèlica, contemplada a través de les seves paraules i dels seus fets de vida. Com en aquell temps, igualment en el nostre es converteix en una senyera per viure un cristianisme d’encuny evangèlic i, també, un referent obligat per a tot seguidor de Jesucrist i del seu Evangeli. Aquesta obra intenta fer proper l’esperit de Francesc i la joia de viure als homes dels nostres dies, assenyaladament a tost els qui van a la recerca d’autèntics testimonis de l’Evangeli.