Tots coneixem les figures de sant Francesc i de santa Clara d’Assís. En sabem les biografies entrellaçades, els trets més característics del seu pensament, en tenim una imatge forjada a còpia de segles de representacions pictòriques i de llegendes més o menys fidedignes. Però, sense cap dubte, la millor manera d’apropar-nos-hi és sense intermediaris, a través de les seves paraules.

Bevent de les fonts primigènies, aquest llibre reuneix en un sol volum els textos originals de Francesc, impulsor de la cèlebre regla d’oració i senzillesa que porta el seu nom, i de Clara d’Assís, coetània del sant, la primera de les “germanes pobres”. Traduïts al català i amb els comentaris introductoris de fra Jacint Duran i de fra Francesc Gamissans, respectivament. Uns textos imprescindibles per entendre la revolució franciscana en l’Església del segle XII, que en el context actual es fan més necessaris que mai.