Fra Valentí Serra de Manresa ens ofereix una descripció de les principals característiques dels pessebres populars bastits segons la tradició catalana, alhora que fa una aproximació al simbolisme de les figures i dona indicacions sobre la construcció del betlem casolà i el seu calendari.

A més, el llibre també aporta una síntesi històrica sobre l’origen del pessebre, que es remunta a l’experiència viscuda per sant Francesc d’Assís el Nadal de 1223 a la població italiana de Greccio, ara fa vuit segles, una efemèride que vol commemorar aquest volum de la Col·lecció l’Ermità.

ENTREM DINS DEL PESSEBRE compta amb unes belles i expressives il·lustracions inèdites com, per exemple, les del framenor caputxí fra Dídac d’Àguilas († 1972), a més d’oferir originals anotacions sobre àpats nadalencs tinguts entorn del pessebre familiar.