Fra Pere Cardona i Bueno ha investigat recentment, amb documentació inèdita d’arxiu, la vida i la irradiació dels caputxins a la ciutat de Manresa des de la seva fundació el 1582 fins al 2007 i ara ens ofereix aquesta acurada monografia publicada pel Centre d’Estudis del Bages. L’objectiu d’aquesta monografia és –segons l’autor– contribuir al coneixement del que ha estat la presència d’aquest Orde religiós a la ciutat de Manresa al llarg de 425 anys. No és només la història d’un edifici que per circumstàncies històriques va anar canviant d’ubicació; sinó que també ho és de les persones, els frares, de la seva vida i de les relacions amb la ciutat que els va acollir, i amb les autoritats, això sí, sense gaires particularitats.