Aquestes 50 vinyetes breus composen la segona entrega de les originals meditacions de fra Arun de Madurai sobre la vida de Jesús tal com l’explica Mateu, el recaptador d’impostos que esdevindrà un dels dotze apòstols i l’escriptor del primer evangeli. Cada quadre arrenca amb un fet actual, una anècdota literària o alguna tradició de qualsevol racó del món, que després lliga amb el fragment corresponent de l’evangeli. Hi apareixen perso

natges diversos des de Jimi Hendrix a Teresa de Calcuta, que il·lustren i actualitzen el missatge de l’evangeli, alhora que donen color i vida a la reflexió. Fra Arun fa servir material variadíssim per connectar les inquietuds i esperances de les persones del segle XXI i la vida del Crist. Una aproximació moderna i desafiadora.

«Fra Arun s’ha apropat a sant Mateu des de la pregària i el respecte del deixeble, amb una lectura que té present que darrere de les paraules hi ha la Paraula.» Manel Gasch Hurios, Abat de Montserrat