Aquesta col·lecció de sentències recull els ensenyaments dels Pares del Desert, els monjos que entre el segle IV i V es retiraren al deserts d’Egipte per viure la vida cristiana amb radicalitat. Aquesta traducció, inèdita fins ara en català, recull la col·lecció alfabètica, és a dir, per autors. De manera que permet conèixer el geni i la saviesa personal de cada monjo. Els apotegmes responen a qüestions molt pràctiques, els pares del desert eren majoritàriament indoctes i laics. Tenien prestigi per la seva experiència i pel do del discerniment, capacitat de distingir els esperits que habiten els cors. El text, editat pels Frares Caputxins de Catalunya, parteix d’una antiga traducció del p. Nolasc (1950) i ha estat revisat i ampliat per Josep Torné.