Aquesta obra no és una nova biografia de Francesc d’Assís, sinó un breu estudi de la recepció de la imatge de Francesc des de l’oblit a la redescoberta a finals del segle XIX i primera meitat del XX, gràcies als treballs dels protestants Paul Sabatier i Johannes Jorgensen, com també a les discussions sobre les fonts i sobre els principals problemes historiogràfics sorgits a l’entorn de l’anomenada “qüestió franciscana”.

Els autors examinats en aquesta obra (Liliana Cavani, Ernest Renan, Paul Sabatier, Johannes Jorgensen) intenten restituir l’herència de Francesc d’Assís al gran públic, presentant el Sant entre la memòria i la història, sempre amb gran admiració.