Els dies 6 i 7 de maig, coincidint amb el que litúrgicament anomenem Diumenge del Bon Pastor, la família caputxina de Mallorca també va fer memòria de Santa Maria Mare del Bon Pastor. Aquesta advocació mariana de naturalesa molt entranyable, popularment coneguda amb el nom de la Divina Pastora, té els seus orígens en el segle XVIII a Sevilla i es va difondre arreu d’Europa i Amèrica Llatina de la mà dels mateixos framenors caputxins. A Mallorca es va introduir ben aviat i a l’església conventual de la Plaça d’Espanya, d’ençà de la seva construcció, hi té una capella dedicada.

La missa del dissabte a vespre fou molt solemne. Hi participaren l’escolania dels Caputxins, el grup de cantaires, els diversos grups de catequesis i la fraternitat del Terç Orde Franciscà seglar, que tant celebra i ajuda a promoure aquesta festa. Una vegada acabada la celebració de l’Eucaristia es feu una visita espiritual a la capella de la Divina Pastora per venerar la imatge, fer les oracions pròpies del Mes de Maria i cantar els seus goigs. Tothom va rebre una estampa recordatori de la festa. El diumenge, com de costum en aquests darrers anys, els terciaris van fer un pelegrinatge per celebrar la pròpia Pasqua familiar. Aquest cop, al santuari ciutadà de Nostra Senyora de la Bona Nova.