Els passats dies 25 i 26 de setembre hem tingut la presentació del llibre “Fra Cinto Duran: quan es fa surar la fe”, el primer dia, al convent d’Arenys i el segon a Pompeia.

Durant la presentació intervingueren fra Eduard, provincial dels Caputxins, que va tenir la idea de recollir l’experiència de fra Cinto i les idees de fons que es viuen i es transmeten al convent d’Arenys, on es troba la casa de formació. Posteriorment prengué la paraula en Jordi Roigé, d’Animaset, qui feu les entrevistes espaiades durant uns quants mesos, pre i post pandèmia. Finalment, fra Cinto parlà d’alguns aspectes de la seva trajectòria personal i espiritual que es detallen en el llibre.

L’acte fou presentat per fra Arun i s’intercalaren unes peces de música franciscana cantades per fra Marc i fra Òscar.

Un llibre de fàcil lectura, on fra Cinto reflexiona sobre la seva vocació, els anys de joventut, la missió, l’espiritualitat franciscana, l’Església, la pobresa, la fraternitat, la secularització, la increença…, entre d’altres temes.