El dia 8 de febrer, l’escultora Sra. Montserrat Garcia va entregar als Caputxins de Sarrià una còpia en marbre del model que va fer servir l’any 2002 per l’escultura de sant Francesc que està situada a l’absis de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Com s’ha fet amb les altres escultures de sants fundadors, en aquella ocasió la Família Franciscana de Catalunya es va cuidar de buscar l’artista i sufragar l’obra del sant Francesc, que va ser beneït pel Ministre General dels franciscans. Vint anys després, la Sra. Garcia ha volgut que una còpia de l’estàtua estigués en mans dels caputxins.