Dia 27 de novembre proppassat l’Església de Mallorca va viure un dels dies més importants de la seva història en clausurar-se, de la manera més solemne, l’Any Jubilar del Beat Ramon Llull. Aquest dia esdevingué l’autèntic colofó de dotze mesos de celebracions, d’actes culturals, de congressos, de presentacions d’un considerable nombre d’obres d’estudi lul·lià… tot entorn de la figura de l’Amic de l’Amat que, enamorat del mateix Crist, no va escatimar cap esforç per viure intensament aquell amor i posar-se al servei de l’Evangeli.

L’acte central d’aquell dia fou el pontifical celebrat a la Catedral de Mallorca i que presidí l’Eminentíssim Cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per la Causes dels Sants. Concelebraren amb ell altres cardenals, bisbes i un bon nombre de preveres del clergat de Mallorca. Hi assistí la Reina Sofia i les primeres autoritats de la Comunitat Autònoma.

La família franciscana i caputxina també hi era ben representada i tingué el seu protagonisme. Ocupant el bell mig de l’espaiós presbiteri catedralici hi eren col·locades, dintre d’una urna, les relíquies del Beat Ramon Llull, on hi havien estat traslladades  ex professo el divendres 25, anterior, des de el Convent de Sant Francesc (frares del T.O.R.) que és on hi ha el sepulcre de Llull. Després del pontifical i segons estava programat, en solemne processó s’havien de retornar al seu lloc habitual. Per fer-ho s’organitzaren diversos torns de portadors que anirien cobrint el trajecte que separa un lloc de l’altre. Del primer de tots, que va portar l’urna des de l’altar major fins al portal principal de la Seu, el va cobrir una representació del clergat. El segon i que fou el primer del trajecte exterior, en tingueren cura els germans de l’Orde Franciscà Seglar del Discretori Provincial i de la fraternitat establerta al convent de framenors caputxins de Mallorca. En el darrer tram de tots, foren els frares de les diverses rames franciscanes establertes a Mallorca, framenors caputxins, framenors observants i Terç Orde Regular. L’arribada de les despulles a la Basílica de Sant Francesc també fou polida i solemne. Tot va acabar amb un impressionant Te Deum cantat a veus i acompanyat d’orquestra.