El passat  diumenge 13 de desembre a la parròquia de Sant Joan de la Creu, al peu de Vallvidrera, sota la cura pastoral dels frares caputxins, tingué lloc la celebració dels 65 anys de l’erecció de la parròquia amb una solemne eucaristia presidida per fra Gil Parés, ministre provincial dels caputxins. Acabada la missa tingué lloc la presentació de la història gràfica sobre l’acció pastoral dels caputxins en aquell barri extrem de Barcelona des de 1950 (amb el text de fra Valentí Serra i amb fotografies de Joan Devesa), editat per Mediterrània. La presentació anà a càrrec del P. Conrad J. Martí, rector de la parròquia i de Montserrat Costas, d’Editorial Mediterrània. L’acte fou molt concorregut per la feligresia i el veïnat.